»Kullanıcı: »Şifre: Beni hatırla?
Beles.Org / Sosyal / Ruh Sağlığı / Cipralex Prospektüs Bilgileri


Cipralex Prospektüs Bilgileri:
Yazdı:  18 Jan 2009 19:47   Son düzenlenme: osman
CIPRALEX

Etken Madde: Essitalopram

Endikasyonlar: Majör depresif durumlar - Agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu - Sosyal anksiyete bozukluğu - Yaygın anksiyete bozukluğu tedavilerinde endikedir.

Cipralex günde tek doz olarak, besinlerle birlikte veya öğün aralarında kullanılabilir.
20 mg’ın üzerindeki günlük dozlara güvenirlik kanıtlanmamıştır.

Majör depresyon tedavisi: Günde bir kez 10 mg olarak alınır. Bireysel hasta cevabına göre, doz günde maksimum 20 mg'a çıkarılabilir. Antidepresan cevap için genelde 2 ila 4 hafta gerekir. Alınacak cevabın konsolidasyonu için en az 6 aylık tedavi süresi gerekmektedir.

Agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu tedavisi: Günlük 10 mg. doza geçilmeden önce, ilk hafta günde 5 mg. başlangıç dozu uygulanmalıdır. Doz daha sonra, alınacak bireysel hasta cevabına göre, günde 20 mg. çıkarılabilir. Maksimum etki, yaklaşık 3 ay sonra alınır. Tedavi birkaç ay sürer.

Sosyal anksiyete bozukluğu: Günde bir kez 10 mg olarak alınır. Bireysel hasta cevabına göre, doz günde maksimum 20 mg. çıkarılabilir. Sosyal anksiyete bozukluğu kronik eğilimli bir hastalıktır; etkiyi pekiştirmek ve relapsi önlemek amacıyla uzun dönemli tedavi uygulanmalıdır.

Yaygın anksiyete bozukluğu: Günde bir kez 10 mg olarak alınır. Bireysel hasta cevabına göre, doz günde maksimum 20 mg. çıkarılabilir. Yaygın anksiyete bozukluğu kronik eğilimli bir hastalıktır; etkiyi pekiştirmek ve relapsi önlemek amacıyla uzun dönemli tedavi uygulanmalıdır.

Yaşlı hastalar (65 yaş üstü) : Başlangıç tedavisinde, tavsiye edilen dozun yarısı ve devamında da daha düşük maksimum doz uygulanmalıdır.

Çocuklar (18 yaş altı) : Bu varlık da güvenirlik ve etkinlik araştırılmadığından önerilmez.

Azalmış böbrek fonksiyonu olan hastalar: Hafif ve orta dereceli böbrek fonksiyonu bozukluğu olanlarda doz ayarlaması gerekmez. Böbrek fonksiyonu ciddi olarak azalmış (kreatin klerensi 30 m/dakikadan az) hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Azalmış karaciğer fonksiyonu olan hastalar: İlk iki hafta için başlangıç dozu olarak 5 mg uygulanması önerilir. Bireysel hasta cevabına göre doz 10 mg. yükseltilebilir.

CYP2C19’u zayıf metabolize eden hastalar: CYP2C19’un zayıf metabolize olduğu hastalarda tedavinin ilk 2 haftalık bölümünde başlangıç dozu olarak 5 mg kullanılması önerilir. Bireysel hasta cevabına göre doz 10 mg. yükseltilebilir.

Tedaviye son verilmesi: Olası çekilme reaksiyonlarını önlemek için; Cipralex tedavisine, 1 veya 2 haftalık süre içerisinde doz yavaşça azaltılarak son verilmelidir.

Doz aşımı: Toksisite: Essitalopram’ın doz aşımına ilişkin klinik veri kısıtlıdır. Bununla birlikte, 190 mg dozda alınan Essitalopram’ın ciddi belirtilere neden olmadığı bildirilmiştir.

Belirtiler: Aşırı dozda (600 mg’dan fazla) rasemik sitalopram alınmasına bağlı belirtiler: baş dönmesi, tremor, ajitasyon, somnolans, bilinç kaybı, nöbetler, taşikardi, EKG’de ST-T değişimleriyle seyreden farklılaşmalar, QRS kompleksinin genişlemesi, QT aralığında uzama, aritmiler, solunum depresyonu, kusma, rabdomiyoliz, metabolik asidoz ve hipokalemidir.
Essitalopram’ın aşırı dozda alınması sonucunda da benzer belirtilerle karşılaşılması beklenir.

Tedavi: Spesifik bir antidotu mevcut değildir. Havayolu açık tutulmalı ve hastanın uygun düzeyde oksijenlenerek solunum işlevlerini yerine getirmesi güvence altına alınmalıdır. Oral alımından sonra olası en kısa zaman içerisinde gastrik lavaj yapılmalıdır. Aktif kömür kullanımı düşünülmelidir. Genel semptomatik destek tedavisinin uygulandığı süre boyunca kardiyak ve yaşamsal işaretler izlenmelidir.

Cipralex Yan Etkileri:
Daha sıklıkla tedavinin ilk 1 ila 2 haftalık bölümünde karşılaşılan advers etkiler genellikle tedavinin devam eden dönemlerinde şiddet ve sıklık açısında azalma gösterir. SSRI grubu antidepresanlar ile uzun süreli tedaviden sonra aniden ilacın kesilmesi halinde, bazı hastalarda çekilme reaksiyonları meydana gelebilir. Tedavinin sonlandırılmasıyla ortaya çıkan çekilme reaksiyonları, SSRI grubu antidepresanların bağımlılık yaptığını göstermez.
Aşağıda verilen advers etkiler, çift-kör plasebo kontrollü çalışmalarda plaseboya oranla Essitalopram ile daha fazla sıklıkta görülenlerdir :
Metabolizma ve beslenme bozuklukları Yaygın (1/100, 1/10):
İştah azalması; Psikiyatrik bozukluklar Yaygın (1/100, 1/10):
Kadında libido azalması Anorgazmi; Sinir sistemi bozuklukları Yaygın (1/100, 1/10): Uykusuzluk, somnolans, baş dönmesi Yaygın değil (1/1000, 1/100):
Tat alma, uyku bozukluğu; Respiratuar, torasik ve mediastinal bozukluklar Yaygın (1/100, 1/10):
Sinüzit, esneme; Gastrointestinal bozukluklar Çok yaygın (1/10):
Bulantı Yaygın (1/100, 1/10):
Diyare, kabızlık; Deri ve subkütan doku bozuklukları Yaygın (1/100, 1/10): Terleme artışı; Üreme sistemi ve meme bozuklukları Yaygın (1/100, 1/10): Ejakülasyon bozukluğu ve impotans; Genel bozukluklar ve uygulama yeri koşulları Yaygın (1/100, 1/10):
Yorgunluk, pireksi SSRI’ların kalp damar sistemi üzerinde yan etkisi postural hipotansiyon olarak rapor edilmiştir ve bu bir sınıf yan etkisi oluşturabilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE, DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Bu yazı tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Her türlü ilacı doktorunuza danışmadan kullanmayınız!
Yazdı:  18 Jan 2009 20:01   Son düzenlenme: osman
Cipralex için sözlük sitelerinden alıntı yaptığımız bir kaç görüş:

"ılımlı depresyon teşhisiyle kullanmaya başladığım mutluluk drajesi.içtikten iki saat kadar sonra başlayan,akşama kadar süren esneme ve duygusal hassasiyetimi kısmen kaybetmiş olmam nedeniyle istemeden kırdığım bir kaç pot dışında bir şikayetim yok"

"doktorların, kendi tedavilerinin bir kısmını -25% kadarını- kendi yapabilecek ruh sağlığı seviyesinde olan hastalara verdiği ilaç. tüm antidepresanlar gibi farklı kişilere veya farklı zamanlarda kullanan kişilere, farklı yan etkiler yapar."

"tepkileri törpüleyen, bazı bazı hissizleştiren, panik bozukluğun tedavisi için üç ay kullanılması gereken ilaç."

"en gereksiz ortamlarda bile yüzde beliren sebepsiz sırıtmanın sebebidir"

"insanın suratında aptal bi gülümseme yaratan mutluluk hapı.Duyguları hissizleştirdiği için neden sırıttığınıza anlam veremezsiniz."
Ana Sayfa